เนื้อหา

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี2564

4-1

4-3

4-4

4-5

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.