เนื้อหา

วันกองทัพไทย
...วันที่ 18 ม.ค.59 นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจกาญจนบุรี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์ และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใ
นวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ม.ค. ของทุกปี

... วันกองทัพไทยเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็นวันที่องค์พระนเรศวรมหาราชได้ทำการยุทธหัตถีและ มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ด้วยประวัติศาสตร์อันนี้เอง ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกเป็น เป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย

stop view
/
      ozio gallery by joomla.it