แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

 

ประกาศ (ตามเอกสารแนบ)

คำนำ (ตามเอกสารแนบ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ 61-65 (ตามเอกสารแนบ)

ส่วนที่ 2 (ตามเอกสารแนบ)

ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ(ตามเอกสารแนบ)

ส่วนที่ 3 (2)(ตามเอกสารแนบ)

ส่วนที่ 3 (ผ.01,02,03)   อันดับ 1 (ตามเอกสารแนบ)

 


 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.