รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

 


 

          ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ผลปรากฎว่า ไมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

business coworkers ta a ha